ردیاب حرفه ای BR 100 pro 09191537965

ردیاب حرفه ای BR 100 pro

ردیاب حرفه ای BR 100 pro ردیاب حرفه ای BR 100 Pro، یک فناوری جدید و مدرن است که ترکیبی از سیستم های تشخیص از فواصل طولانی و تشخیص عمودی اهداف است. این دستگاه گزینه بسیار مناسب مورد استفاده در…

معرفی ردیاب BR 100 Pro 09191537965

معرفی ردیاب BR 100 Pro

معرفی ردیاب BR 100 Pro ردیاب BR 100 Pro یک فناوری جدید و مدرن ساخت آمریکا است که ترکیبی از سیستم های تشخیص از فواصل طولانی و تشخیص عمودی اهداف است.     عملکرد BR 100 Pro در تشخیص اهداف…