تفاوت فلزیاب VLF و PI 09191537965

تفاوت فلزیاب VLF و PI

تفاوت فلزیاب VLF و PI فلزیاب های VLF رایج ترین نوع فلزیاب ها هستند. این دستگاه دارای یک یا چند فرکانس است که از یک موج سینوسی پیوسته تشکیل شده است. این امواج برای یافتن یک هدف فلزی به سمت…