طلایاب TITAN 400 SMART 09191537965

طلایاب TITAN 400 SMART

طلایاب TITAN 400 SMART دستگاه TITAN 400 SMART برای کار با سهولت در انواع خاک و سخت ترین شرایط آب و هوایی ساخته شده است. با فناوری کالیبراسیون خودکار می تواند انواع سنگ های معدنی اعم از سنگ های رسوبی،…