معرفی فلزیاب KS 800 09191537965

معرفی فلزیاب KS 800

معرفی فلزیاب KS 800 فلزیاب تصویری KS  800 جدیدترین محصول شرکت KS-Analysis آلمان است که جایگزین نمونه قبلی این شرکت یعنی فلزیاب تصویری KS 700 شده است. در مدل جدید یا همان فلزیاب تصویری KS 800 سعی شده است از آخرین…