فلزیاب جت اسکن X 100

اسکنر jet scan X 100 فلزیاب جت اسکن X 100 | گرادیومتر و مگنتومتر با سنسور بسیار قوی ۲۰۲۰ کار به صورت اسکن اتوماتیک و دستی اسکن لایو و اسکن خط گراف حالت جدید اسکن گرادیومتر. جهت کاهش خطای های…